::.
    Jone.Brattland.net ::.

  Jone Brattland
                [balab]
Offline på msn
   Meg :: Downloads :: Tester :: Tull :: Sære saker 
Tuesday 18th June 
Google search
  
User:

Password:


10011111001 guests[binary]
21753 gjester siden 29.10.2004Din ip er
Webutvikling.
UNIX is sexy
who | grep -i blonde | talk; cd~; wine; talk; touch; unzip; touch; strip; gasp; mount; fsck; more; yes; gasp; unmount; make clean; sleep
Webutvikling/HTML hjelp Untitled

Innføring i HTML for nybegynnere.

HTML(HyperTextMarkerLanguage) er det språket som er mest brukt på nettet. Det finnes mange andre språk også, men de flest av disse jobber kun opp imot HTML. HTML-koden er bygd opp med ett hode og en kropp. For å starte og slutte av "hodet" og "kroppen" brukes "tagger". En tag begynner alltid med "<" og slutter alltid med ">"
Viktig: Hver tag SKAL avsluttes med </h1> eller tilsvarende f.eks </font>,</body>,</table>

Standard oppsettet på en HTML-side er:
Det viktigste du trenger å vite når du lager hjemmeside er disse kodene:


<body>      - Hoved-taggen i html-koden. Flere alternativer inne i taggen. Bla:
<body bgcolor="silver"> - bakgrunnsfargen blir lys grå
<h1>      -

Overskrift1

For å lage en overskrift, avsluttes med </h1>
<h2>      -

Overskrift2

For å lage en overskrift, avsluttes med </h2>
<h3>      -

Overskrift3

For å lage en overskrift, avsluttes med </h3>
<h4>      -

Overskrift4

For å lage en overskrift, avsluttes med </h4>
<h5>      -
Overskrift5
For å lage en overskrift, avsluttes med </h5>
<h6>      -
Overskrift6
For å lage en overskrift, avsluttes med </h6>
<u>      - UnderlineFor å lage en strek under ordet/teksten, avsluttes med </u>
<i>      - ItalicFor å lage ordet/teksten i italic stil, avsluttes med </i>
<b>      - BoldFor å lage bokstavene tykke, avsluttes med </b>
<tt>      - TeletypeTeletype, avsluttes med </tt>
<strong>      - StrongStrong, avsluttes med </strong>
<sub>      - SubscriptFor å få ordet/teksten liten og langt ned på linja, avsluttes med </u>. F.eks H2O
<sup>      - SuperscriptFor å få ordet/teksten liten og langt oppp på linja, avsluttes med </u>. F.eks X6
<strike>      - StrikeoutFor å lage en strek over ordet/teksten, avsluttes med </strike>
<div align="right">      -
Tekst til høyre
For å ordet/teksten til å ligge helt til høyre, avsluttes med </div>
<div align="center">      -
Tekst til midten
For å ordet/teksten til å ligge helt på midten, avsluttes med </div>
<div align="left">      -
Tekst til venstre
For å ordet/teksten til å ligge helt til venstre, avsluttes med </div>
<a href="side du skal linke til">      - OverklokkingFor å linke til en annen side eller til en annen hjemmeside. Hvis du skal linke til en av de andre sidene dine så skriver du bare filbanen(f.eks. LittOmMeg.html). Hvis du skal linke til et annet websted så må du skrtive hele adressen(f.eks. http://www.vg.no). Avsluttes med
<img src="NavnPåBilde" width="xx" height="xx" alt="tekst" border="0">      - For å legg til et bilde, width="bredde på bilde" (valgfritt), height="høyde på bilde" (valgfritt), alt="tekst på bilde når du holder musa over det" (valgfritt), border="0 for ingen ramme, 1 for ramme med bredde 1, 2 for ramme med bredde 2 osv." (valgfritt).