::.
    Jone.Brattland.net ::.

  Jone Brattland
                [balab]
Offline på msn
   Meg :: Downloads :: Tester :: Tull :: Sære saker 
Friday 23rd February 
Google search
  
User:

Password:


110111011011 guests[binary]
19931 gjester siden 29.10.2004Din ip er
Særesaker/Prosjekt: PLS/Download programm

Downloads:

Verson-0.01 er ferdig. Denne versonen er veldig enkel i bruk. Det er et mer eller mindre udokumentert komandolinje-basert program.Programmet har hovedsaklig to komandoer, on og off. Det vil se ca slik ut hvis du skal skru på rele 1:
./pls 1 on

Når du skal skru av skriver du dette:
./pls 1 off
eller./pls 0

Den første komandoen skrur av rele 1. Den andre skrur av alle releene.

pls-0.01.tar.gz
dette programmet er kun for linux og det må pakkes ut og kompileres. Det gjør du slik:
tar xzf pls-0.01.tar.gz
g++ main.cpp

Dette bør funke, hvis det ikke gjør det så kan det hende at du må kjøre programmet som root eller at du må akivere/kompilere inn paralell port støtte i kjernen.